Satın alma noktasına giren ürünün, tüketicinin kasada ödemesini yaptığı ana kadar geçen süredeki yaşananların bütünüdür.

Posizyon - sunum - envanter: şirket kültürüdür, kaçırılan satış fırsatıdır.

Şirketlerin Beklentileri

Rafta en çok paya ben sahip olayım,

En çok sergi benim olsun ve rakiplerimden önde olayım,

Sergilerim sürekli olsun,

Tüm ürünlerim eksiksiz bulunsun,

Ürün fiyatlarım doğru olsun (iskonto fiyatlara eksiksiz yansıtılmış olsun),

Ürünlerim rafta ve sergide eksiksiz, sağlam ve belirlediğim merchandising standartlarında olsun,

Promosyon dönemlerinde kullanacağım P.O.P. ler her noktada doğru yerde ve doğru şekilde kullanılmış olsun.

Gelişimi

Satış noktalarının şekil değiştirmesi,

Dikeyde büyüme fırsatlarının keşfedilmesi,

Aynı sektördeki oyuncuların çoğalması,

Satış noktasında görevlilerin ürüne yeterince ilgi göstermemesi,

Dönemsel yada sürekli olması istenen kazanımların takibi.

Uygulama

Şirketinizin merchandising ihtiyaçlarının tesbit edilmesi,

Önceliklerin belirlenmesi ve tanım yapılması,

Hizmet verilecek satış noktalarını belirlenmesi,

Görev tanımları paralelinde organizasyonun oluşturulması,

Merchandiser ihtiyacının matematiksel hesaplanması.

Ekibin seçilmesi,

kriterlerin belirlenmesi.

Eğitim

Genel ve şirket merchandising eğitimi,

Şirketin genel tanımı.

Mobil ekipler için araç tesbiti ve giydirme hazırlıkları,

Rut planlarının oluşturulması,

Gerçekçi saha bilgisine ulaşmanın önemi

Hergün satış ve pazarlama yöneticileri firmaların başarısı ve müşterilerin memnuniyeti için aşağıdaki kritik kararları vermek zorundadır:

doğru ürünlerle

doğru satış noktalarında,

doğru zamanda,

doğru pazarlama planı ile sahada mücadele etmek.